หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ข่าวจากกรมบัญชีกลาง
01/02/2562 15:00:37
ที่กค 0410.2/ว2 ลว. 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ที่กค 0410.2/ว2 ลว. 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ
อ่าน 50 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/02/2562 15:00:37
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000