หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
แจ้งการโอนเงิน GFMIS
07/02/2562 14:16:14
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเงินงบประมาณโครงการตามแผน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา วิจัยผ่าน วช. จำนวน 3 โครงการ)
(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
อ่าน 25 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/02/2562 14:16:14
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000