หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
แจ้งการโอนเงิน GFMIS
14/03/2562 10:40:29
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการถ่ายทอดความรู้แผนพัฒนายุทธศาสตร์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักกฎหมายการแพทย์ (สำนักกฎหมายการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 7 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14/03/2562 10:40:29
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000