หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
แจ้งการโอนเงิน GFMIS
11/04/2562 09:56:29
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Courses) พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล (Basic course for taking care the elderly patient for Nurses) (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
อ่าน 11 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11/04/2562 09:56:52
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000