หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
แจ้งการโอนเงิน GFMIS
18/04/2562 16:11:16
แจ้งการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ค่าลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)" รุ่นที่ 2 ของแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ กลับคืนกรมการแพทย์ (สำนักวิชาการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
อ่าน 10 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19/04/2562 13:44:36
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000