หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ข่าวจาก GFMIS
ข่าวจาก GFMIS
39871 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ไตรมาส 4) 01/08/2565 11:38:13 delete group
39392 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 3)
 
07/07/2565 09:33:17 delete group
38503 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ไตรมาส 3) 06/06/2565 09:24:42 delete group
38074 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 (ไตรมาส 3) 09/05/2565 16:47:47 delete group
37475 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2) 01/04/2565 10:19:11 delete group
36736 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ไตรมาส 2) 01/03/2565 13:26:58 delete group
36357 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 (ไตรมาส 2) 01/02/2565 14:28:47 delete group
36048 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ไตรมาส 1) 05/01/2565 08:58:38 delete group
35239 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ไตรมาส 1) 01/12/2564 16:18:49 delete group
345510 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 (ไตรมาส 1) 04/11/2564 11:32:54 delete group
340111 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4) 04/10/2564 11:17:03 delete group
332712 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 01/09/2564 14:58:42 delete group
331213 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 30/08/2564 09:13:08 delete group
316814 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2564 01/07/2564 15:54:48 delete group
310115 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2564 01/06/2564 16:13:45 delete group
305516 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 03/05/2564 15:45:07 delete group
298817

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)


07/04/2564 15:26:49 delete group
292318 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
05/03/2564 10:45:02 delete group
284619 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 01/02/2564 11:49:43 delete group
278620 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1)
06/01/2564 13:37:02 delete group
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 34 items in 2 pages
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000