หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ข่าวจาก GFMIS
ข่าวจาก GFMIS
33271 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 01/09/2564 14:58:42 delete group
33122 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 30/08/2564 09:13:08 delete group
31683 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2564 01/07/2564 15:54:48 delete group
31014 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2564 01/06/2564 16:13:45 delete group
30555 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 03/05/2564 15:45:07 delete group
29886

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)


07/04/2564 15:26:49 delete group
29237 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
05/03/2564 10:45:02 delete group
28468 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 01/02/2564 11:49:43 delete group
27869 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1)
06/01/2564 13:37:02 delete group
271910 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 02/12/2563 14:39:39 delete group
267711 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 03/11/2563 12:54:10 delete group
261912 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 06/10/2563 08:49:58 delete group
254213 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 01/09/2563 16:41:21 delete group
254114 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 01/09/2563 16:40:48 delete group
243715 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 10/07/2563 17:19:29 delete group
235416 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 01/06/2563 11:17:58 delete group
228917 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 07/05/2563 15:53:00 delete group
222118 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 10/04/2563 09:58:36 delete group
51719 วิธีการแก้ไขกรณีพบข้อความ “Not Support Browser” เมื่อใช้งานระบบ GFMIS Web online 10/04/2561 08:43:10 delete group
36520 ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2560 (04 ตุลาคม 2560) 11/10/2560 15:08:55 delete group
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 23 items in 2 pages
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000