หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
คลังความรู้
คลังความรู้
30211 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ กองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 22/04/2564 10:18:52 delete group
20642 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ กองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 20/02/2563 15:04:39 delete group
13193 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือการให้บริการด้านการเบิก-จ่ายตรง มีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS (ฉบับปรับปรุง 2562) 30/04/2562 11:32:04 delete group
13184 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง 2562) 30/04/2562 11:27:06 delete group
13175 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (ฉบับปรับปรุง 2562) 30/04/2562 11:24:13 delete group
13136 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ (ฉบับปรับปรุง 2562) 30/04/2562 10:05:59 delete group
6047 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือการให้บริการเงินยืมทดรองราชการ 09/05/2561 15:37:27 delete group
2928 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง กรมการแพทย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 21/09/2560 15:21:27 delete group
1139 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง กรมการแพทย์ เรื่อง ตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย 21/09/2560 10:42:50 delete group
9110 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือบริการประชาชนแพทย์ไม่ทำเวช 15/09/2560 10:55:19 delete group
9011 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือบริการประชาชนเบิกจ่ายเงิน พตส 15/09/2560 10:55:00 delete group
8912 ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชนและขั้นตอนการให้บริการ เรื่อง คู่มือบริการประชาชน PO 15/09/2560 10:54:39 delete group
8813 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง กรมการแพทย์ เรื่อง คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for performance P4P) 15/09/2560 10:54:15 delete group
8714 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง กรมการแพทย์ เรื่อง คู่มือกระบวนการกู้คืนข้อมูล 15/09/2560 10:50:46 delete group
8615 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง กรมการแพทย์ เรื่อง คู่มือกระบวนการในการเก็บสำรองข้อมูล 15/09/2560 10:50:23 delete group
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000