หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 515 items in 26 pages
699121

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 
695122 รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562
694123 ขอข้อมูลประกอบงบการเงิน
683124 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2561
682125 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
679126 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
678127 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
673128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
667129 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
6561210 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
6551211 รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
6541212 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
6401213 ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินบำรุง ค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
6331214 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอใช้บัญชีนักวิชาการพัสดุ
6321215 ประกาศขอใช้บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมถรรนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิงชาการเงินและบัญชี ลงบรรจุเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและเพื่อประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สัมภาษณ์)
6161216 งบทดลองเดือนเมษายน
6151217 กองคลัง กรมการแพทย์ ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ ของฝาก
6131218 เอกสารประกอบโครงการติดตามผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561
6111219 รายงานผลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลัง กรมการแพทย์
6101220

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000